Makine Tasarım Prosedürü Nasıldır?

Makine tasarımı katı kurallarla belirli olmasa dahi rastgele bir prosedür değildir. Bir makinenin tasarım sürecine katkı sağlayacak bir dizi faktör vardır. Performansı yüksek makine veya ağır ekipman tasarımları için mekanik tasarım sürecini anlamak ve takip etmek oldukça önemlidir. Bir mühendisin makine tasarımlarını uyarlamasına yardımcı olacak prosedürlere göz atalım.

İhtiyaç Analizi

Performansı yüksek bir makine tasarlamanın ilk adımı, gereksinimleri belirlemektir. Tasarım projesinin amacı ve amaçla ilgili ayrıntıların eksiksiz bir ifadesi hazırlanmalıdır.

Tasarım Mekanizması Belirlenmeli ve Değerlendirilmelidir

Tasarlanacak makine için olası mekanizmalar belirlenmeli ve listelenmeli ve ardından analiz edilmelidir. Bu adım makineniz için en iyi mekanizmanın seçilmesine yardımcı olacaktır.

Kuvvetlerin Analizi

Makinenin var olan bütün bileşenlerinin birlikte nasıl çalışacağı incelenmelidir. Etkileşimleri analiz edilmelidir ve ayrıca her bileşenin ilettiği enerji ve hangi kuvvetlerin bileşen üzerinde etkisi olduğu incelenmelidir.

Bileşenlerin Tasarımı

Makinenin tüm bileşenleri çalışma sırasında strese ve kuvvete maruz kalır. Bu nedenle; kuvvetlerin analizi, dayanıklılık ve gerçek dünya etkilerine dayanabilecek bileşenler tasarlanmalıdır.

Malzeme Analizi ve Seçimi

Makine bileşenleri üzerindeki gerilimlerin analizine dayanarak en uygun malzeme seçilmelidir.

İmalat için Tasarım İterasyonu

Ürünün performansını etkilemeyen, ancak makinenin ve bileşenlerinin imalatını kolaylaştıran tasarım değişiklikleri bu adımda gerçekleştirilir.

Ayrıntılı Mekanik Çizim

Her bir makine bileşeninin ve montajının ayrıntılı çizimleri bu adımda oluşturulur. CAD özellikleri ile tam teknik şartname ve üretim süreci belirlenir.

Categories:

Tags:

Comments are closed